Chuyển tới nội dung

việc làm

định cư canada

Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Đại Tây Dương (AIPP) – Diện Giấy Phép Lao Động (Mã Miễn Trừ C18)

  • bởi

Chương trình Thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) gồm 3 chương trình liên bang, được thành lập bởi Hướng dẫn của Bộ trưởng,… Đọc tiếp »Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Đại Tây Dương (AIPP) – Diện Giấy Phép Lao Động (Mã Miễn Trừ C18)