Chuyển tới nội dung

Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Đại Tây Dương (AIPP) – Diện Giấy Phép Lao Động (Mã Miễn Trừ C18)

 • bởi
định cư canada

Chương trình Thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) gồm 3 chương trình liên bang, được thành lập bởi Hướng dẫn của Bộ trưởng, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 3 năm 2017. Mục tiêu của dự án thí điểm này là thu hút và giữ chân những người nhập cư lành nghề ở khu vực Đại Tây Dương Canada bằng cách thử nghiệm các cách tiếp cận sáng tạo đối với thường trú.

AIPP được thực hiện cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Tạo điều kiện cho những người lao động mới nhập cư theo Chương trình lưu động quốc tế, hỗ trợ điều khoản 3 (1) (e) của Đạo luật bảo vệ người nhập cư và tị nạn bằng cách khuyến khích việc giải quyết và giữ chân người lao động ở khu vực Đại Tây Dương Canada

Điều kiện xin giấy phép làm việc tạm thời

Công dân nước ngoài nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng và thư giới thiệu, do một trong các tỉnh Đại Tây Dương cấp, có thể đủ điều kiện để đăng kí Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) trong 1 năm – miễn giấy phép lao động dành cho nhà tuyển dụng, theo đoạn 204 (c) của Quy chế bảo vệ người nhập cư và tị nạn (IRPR). Thư giới thiệu được cấp một khi Tỉnh có:

 • Nhận được đánh giá nhu cầu và kế hoạch giải quyết cũng như lời mời làm việc, được cung cấp bởi nhà tuyển dụng
 • Xác nhận đã nhận được cam kết của người nộp đơn xin thường trú Canada đủ điều kiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn xin giấy phép lao động
 • Đảm bảo rằng các tài liệu được hoàn thành đầy đủ

Theo chương trình, công dân nước ngoài phải nộp đơn xin giấy phép lao động đến Trung tâm cấp Thị thực (VAC) ở nước ngoài hoặc đến Trung tâm xử lý hồ sơ tại Edmonton (CPC -E) nếu họ đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc từ bên trong Canada để đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho nhà tuyển dụng trong 1 năm. Công dân nước ngoài xin giấy phép làm việc theo AIPP không đủ điều kiện để nộp đơn tại cảng nhập cảnh. Đơn đăng kí phải bao gồm những điều sau đây:

 • Thư giới thiệu phải được cấp bởi một trong các tỉnh thuộc khu vực Đại Tây Dương Canada, yêu cầu Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cấp giấy phép lao động,
 • Đã ký mẫu cam kết cho biết quốc tịch nước ngoài sẽ nộp đơn xin thường trú trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn xin giấy phép lao động. Cam kết xin cấp giấy phép lao động được miễn Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) như một phần của Thí điểm nhập cư Đại Tây Dương,
 • Cung cấp số việc làm (số miễn trừ LMIA), trên mỗi phần R209.11
 • Bằng chứng kinh nghiệm làm việc,chứng chỉ học tập và sự hỗ trợ tìm việc làm

Hiện tại, ứng viên phải nộp tài liệu về ngôn ngữ, giáo dục và kinh nghiệm làm việc theo chương trình AIPP cụ thể mà họ đang đăng ký.

Bất kỳ đơn xin giấy phép lao động nào nhận được từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 trở đi sẽ được đánh giá theo các tiêu chí đủ điều kiện mới và phải bao gồm các nội dung sau:

 • Thành thạo ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
 • Hoàn thành chương trình giáo dục
 • Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện

định cư canada

Thành thạo ngôn ngữ chính thức

Người nộp đơn phải cung cấp:

 • Một bản sao của bài kiểm tra ngôn ngữ được IRCC phê duyệt người nộp đơn đạt trình độ ngôn ngữ tối thiểu là 4 trong Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens bằng tiếng Pháp cho 4 lĩnh vực kỹ năng ngôn ngữ gồm nghe, nói, đọc và viết.
 • Kết quả kiểm tra phải dưới 2 năm tính từ ngày nộp đơn

Giáo dục

Chương trình sau đại học quốc tế khu vực Đại Tây Dương (AIGP)

Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu giáo dục tối thiểu sau đây:

 • Đã hoàn thành chương trình với tư cách là một sinh viên toàn thời gian, bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thương mại hoặc chứng chỉ tập sự sau khi hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học ít nhất 2 năm từ một tổ chức được tài trợ công khai ở 4 tỉnh Đại Tây Dương (New Brunswick, Prince Edward Edward,  Nova Scotia hoặc Newfoundland và Labrador).
 • Sống ở New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador hoặc Prince Edward Island trong ít nhất 16 tháng (tích lũy) trong vòng 24 tháng trước khi được cấp giấy chứng nhận.
 • Họ có tư cách tạm trú hợp lệ hoặc hợp pháp trong suốt thời gian ở Canada và được ủy quyền với bất kỳ công việc, học tập hoặc đào tạo nào mà họ tham gia khi ở Canada.

Thông tin giáo dục đủ điều kiện

Chỉ một số thông tin giáo dục nhất định mới đủ điều kiện cho AIGP. Chứng chỉ giáo dục không đủ điều kiện nếu:

 • Việc học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai ít nhất một nửa của chương trình
 • Học bên ngoài Canada ít nhất một nửa chương trình
 • Học bổng quy định rằng người nhận trở về nước của họ để áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng đạt được

Lưu ý: Giấy chứng nhận giáo dục phải được lấy trong vòng 24 tháng kể từ ngày nộp đơn xin thường trú.

Chương trình có tay nghề cao và trung cấp Đại Tây Dương

Ứng viên phải chứng minh có một trong những điều sau đây:

 • Một bằng tốt nghiệp trung học Canada (trung học) hoặc chứng chỉ sau trung học
 • Chứng chỉ quốc tế tương đương đã hoàn thành

Ngoài một trong những điều trên, người nộp đơn phải có báo cáo Ddánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) từ một cơ quan được IRCC phê duyệt .

 • Báo cáo phải cho thấy giáo dục quốc tế tương đương với bằng tốt nghiệp trung học Canada (trung học) hoặc chứng chỉ sau trung học
 • Đánh giá chứng chỉ giáo dục phải dưới 5 năm kể từ thời điểm nộp đơn.

Lưu ý : Báo cáo đánh giá ECA là bằng chứng thuyết phục cho thấy chứng chỉ giáo dục nước ngoài đã hoàn thành của ứng viên tương đương với ít nhất một chứng chỉ giáo dục trung học cơ sở ở Canada.

Đánh giá tương đương bao gồm đánh giá tính xác thực của các chứng chỉ giáo dục nước ngoài đã hoàn thành của người nộp đơn. Đây không phải là bằng chứng thuyết phục về tính xác thực của các thông tin giáo dục nước ngoài.

Nếu một cảnh sát viên thắc mắc về tính xác thực của thông tin giáo dục nước ngoài của người nộp đơn, họ phải truyền đạt những mối quan tâm này cho người nộp đơn, cho họ cơ hội trả lời những lo ngại đó và cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu.

Đủ điều kiện kinh nghiệm làm việc

Chương trình sau đại học quốc tế Atlantic

Không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm làm việc.

Chương trình có tay nghề cao và trung cấp Đại Tây Dương

Ứng viên phải chứng minh rằng họ đã có được kinh nghiệm làm việc

 • Trong ít nhất 1 năm (tổng cộng 1.560 giờ / 30 giờ mỗi tuần), không liên tục, toàn thời gian hoặc một số lượng bằng nhau trong hình thức bán thời gian, trong vòng 3 năm trước ngày nộp đơn
 • Được trả lương (công việc tình nguyện và thực tập không được trả lương không được tính)
 • Trong một nghề nghiệp với Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) sau đây
  • Đối với chương trình có tay nghề cao – ở loại kỹ năng 0 hoặc cấp kỹ năng A hoặc B
  • Cho người có trình độ trung cấp – ở cấp độ kỹ năng C

Lưu ý: Kinh nghiệm làm việc có được khi làm y tá đã đăng ký hoặc y tá chuyên khoa thần kinh đã đăng ký (NOC  3012 ) hoặc y tá thực tế được cấp phép (NOC  3233 ) có thể được tính nếu người nộp đơn có lời mời làm y tá, trợ lý y tế hoặc nhân viên y tế (NOC  3413 ) hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà (NOC  4412 ). Ở mọi nơi họ đã thực hiện các hoạt động được liệt kê trong tuyên bố chính của Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) và một số lượng đáng kể các nhiệm vụ chính thực hiện ở nước ngoài hoặc ở Canada

  • Có kinh nghiệm của Canada trong khi công dân nước ngoài được phép làm việc ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời.

Đối với các giai đoạn kinh nghiệm làm việc được yêu cầu trong đơn đăng ký, các ứng viên theo các Chương trình có tay nghề cao và có trình độ trung cấp Đại Tây Dương phải chứng minh họ đã thực hiện:

 • Các hành động được xác định trong tuyên bố chính ban đầu trong mô tả NOC
 • Một số lượng đáng kể các nhiệm vụ chính, bao gồm tất cả các nhiệm vụ thiết yếu, được liệt kê trong mô tả NOC. Điều này có nghĩa là người nộp đơn thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ chính, bao gồm tất cả các nhiệm vụ phân biệt một nghề nghiệp cụ thể với bất kỳ nghề nghiệp khác. 

 Ứng viên không phải làm việc tại thời điểm họ nộp đơn.

Để đủ kiện, kinh nghiệm làm việc không cần liên và có thể được tích lũy trong vòng 3 năm trước. Khi tính thời gian 12 tháng làm việc cần thiết, không thể bao gồm thời gian thất nghiệp, nghỉ ốm kéo dài hoặc nghỉ hưu của cha mẹ.

 Tuy nhiên, thời gian nghỉ hợp lý sẽ được tính vào việc đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc (chẳng hạn như thời gian nghỉ phép có lương trong 2 tuần trong khoảng thời gian 52 tuần nhất định mà người nộp đơn đã tham gia vào công việc đủ điều kiện).

Bất kỳ thời gian tự làm việc sẽ không được bao gồm khi tính toán thời gian kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện.

Kinh nghiệm làm việc có được trong một thời gian nghiên cứu được cho phép, miễn là giờ làm việc không vượt quá những gì họ được phép làm.

Lưu ý: Trong trường hợp công việc được thực hiện ở Canada, công dân nước ngoài phải được ủy quyền làm việc và tạm trú tại thời điểm đó.

định cư canada

Thư cấp tỉnh liên quan đến giấy phép lao động tạm thời

Người nộp đơn theo Chương trình AIPP phải bao gồm thư giới thiệu, do một tỉnh trong khu vực Đại Tây Dương cấp, cùng với đơn xin giấy phép lao động của họ. Thư này nên bao gồm các thông tin sau:

 • Ngày phát hành thư
 • Tên và ngày sinh của người nộp đơn
 • Quốc tịch của người nộp đơn
 • Tên của một nhà tuyển dụng được chỉ định, địa chỉ và thông tin liên lạc
 • Ngày bắt đầu công việc
 • Chương trình AIPP cụ thể mà người nộp đơn đang tham gia
 • Một bản khai báo rằng nhà tuyển dụng được chỉ định đã nộp đơn xin chứng thực bao gồm kế hoạch đánh giá và giải quyết nhu cầu cho người nộp đơn và từng thành viên trong gia đình, được ký bởi cả nhà tuyển dụng được chỉ định và người nộp đơn
 • Yêu cầu IRCC cấp giấy phép lao động cụ thể cho nhà tuyển dụng 1 năm với ngày có hiệu lực như được nêu trong đề nghị tuyển dụng
 • Thư trình bày rằng nhà tuyển dụng rất cần người nộp đơn như một nhân viên trước khi đơn xin thường trú hoàn tất
 • Thư thông báo mà tỉnh đã xác định:
  • Lời mời làm việc phù hợp với yêu cầu của các lớp Hướng dẫn cấp Bộ
  • Công việc không phải là bán thời gian hay thời vụ
  • Mức lương điều kiện làm việc của việc làm đủ để thu hút và giữ chân công dân Canada và thường trú nhân
 • Phân loại NOC
 • Một chức danh nghề nghiệp
 • Số nhận dạng duy nhất của thư thông báo

Các tỉnh giám sát số lượng thư giới thiệu được cấp để đảm bảo rằng nó không vượt quá số lượng đơn xin thường trú được phân bổ cho họ, theo Chương trình AIPP.

Thời hạn giấy phép lao động

Viên chức có thể cấp giấy phép lao động miễn LMIA dành riêng cho nhà tuyển dụng, có giá trị trong 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Canada hoặc cho đến khi hết thời hạn cho phép đối với chuyến đi, tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời hạn hiệu lực 1 năm kể từ ngày nhập cảnh là cần thiết để người nộp đơn được chăm sóc sức khỏe và các lợi ích khác, khi họ ở Canada.

Nếu hộ chiếu hết hạn trước khi giấy phép lao động 1 năm có thể được cấp, người mới nhập cư có thể nộp đơn xin số dư bằng cách nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động.

Xử lý giấy phép lao động

Thời gian xử lý cho các đơn xin giấy phép làm việc phù hợp với thời gian xử lý gia hạn giấy phép làm việc trực tuyến, ngắn hơn các khung thời gian cho các đơn giấy. Điều này áp dụng cho các đơn đăng kí được thực hiện trong hoặc ngoài Canada.

Các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng:

 • Nộp một đơn tổng hợp hoàn chỉnh
 • Nộp đơn dưới dạng giấy
  • Một VAC , cho các ứng viên bên ngoài Canada
 • CPC-E, cho người nộp đơn ở Canada, theo địa chỉ sau:

Trung tâm xử lý hồ sơ tại Edmonton
Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada
Chương trình Thí điểm nhập cư Đại Tây Dương Canada – Giấy phép lao động
55-9700 Đại lộ Jasper Tây Bắc
Edmonton, AB T5J 4C3

Chương trình Thí điểm nhập cư Đại Tây Dương Canada phải được viết ở bên ngoài phong bì cũng như trên mẫu đơn. Điều này đảm bảo xử lý nhanh các đơn  của văn phòng di chuyển hoặc CPC-E.

định cư canada

Gia hạn giấy phép lao động

Trong một số tình huống, đơn xin thường trú có thể mất hơn 1 năm để được xử lý. Người nộp đơn vào AIPP không đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở. Những người nộp đơn yêu cầu thêm thời gian ở Canada trong khi đơn xin thường trú đang được xử lý có thể nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động .

Giấy phép làm việc không thể bị vô hiệu, bị thu hồi hoặc hủy bỏ nếu nhà tuyển dụng được chỉ định bởi một tỉnh bang trong khu vực. Tuy nhiên, nếu một nhà tuyển dụng bị phát hiện là không tuân thủ các điều kiện của nhà tuyển dụng thông qua kiểm tra, giấy phép làm việc có thể bị thu hồi. Các viên chức có thể từ chối các đơn xin gia hạn giấy phép lao động để làm việc cho một nhà tuyển dụng đã được tỉnh chỉ định. Người mới nhập cư có thể làm việc cho một nhà tuyển dụng khác, với điều kiện họ phải được chỉ định và tỉnh đã cấp thư giới thiệu để hỗ trợ giấy phép làm việc mới.

Đối với các đơn xin gia hạn giấy phép lao động mà người nộp đơn chưa nộp đơn xin thường trú trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy phép lao động ban đầu, đơn phải bao gồm thư giới thiệu mới, do một tỉnh cấp.

Cấp giấy phép lao động trong Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu

Các viên chức nên nhập mã chương trình cụ thể và có liên quan đến 1 trong 3 chương trình AIPP nếu quốc gia nước ngoài đáp ứng các yêu cầu về giấy phép lao động và lời mời làm việc. Các viên chức cũng nên nhận xét về giấy phép lao động, cho biết hiệu lực dự định của giấy phép lao động kể từ ngày nhập cảnh vào Canada.

Trong màn hình hệ thống, các nhân viên nên nhập thông tin sau:

 • Loại trường hợp: 52

Dựa trên các lĩnh vực trong lời mời làm việc, các nhân viên nên nhập thông tin sau dưới màn hình hệ thống:

 • Tỉnh điểm đến: Địa chỉ của vị trí công việc thực tế (nếu có nhiều hơn 1 địa điểm, các sĩ quan nên nhập địa điểm chính trong trường Điểm đến của Tỉnh Đích và vị trí phụ trong trường Ghi chú – Nhận xét)
 • Thành phố của điểm đến: Địa chỉ của vị trí công việc thực tế (nếu có nhiều hơn 1 vị trí, các sĩ quan nên nhập vị trí chính trong trường Thành phố đích đến và một vị trí thứ cấp trong trường Chú thích
 • Mã miễn trừ: C18
 • Mã chương trình đặc biệt:
  • AHSP (Chương trình tay nghề cao Đại Tây Dương)
  • AISP (Chương trình trung cấp có tay nghề Đại Tây Dương)
  • AIGP (Chương trình sau đại học quốc tế Đại Tây Dương)

Các viên chức phải nhập 1 trong số các mã chương trình đặc biệt được ghi trong thư giới thiệu của tỉnh, được tìm thấy trong trường Tên của Chương trình Thí điểm Đại Tây Dương.

 • Nghề nghiệp dự định: Chức danh công việc
 • Mức lương: Số tiền mỗi năm, như tiền lương được chỉ định bằng đô la Canada và số giờ làm việc
 • Nhà tuyển dụng: Tên hoạt động kinh doanh

Giấy phép làm việc mở cho vợ chồng và các đối tác pháp luật chung

Các viên chức thể cấp giấy phép lao động mở , theo mã miễn trừ LMIA C41, cho người phối ngẫu hoặc đối tác luật pháp chung của người tham gia AIPP nếu người tham gia đó được tuyển dụng ở vị trí Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 0, A, B hoặc C. 

Giấy phép lao động mở phải có hiệu lực phù hợp với giấy phép lao động chính của người nộp đơn chính, tối đa là 1 năm hoặc cho đến khi hết hạn của vợ hoặc chồng hoặc hộ chiếu của đối tác luật pháp, bất cứ khi nào sớm hơn. Giấy phép lao động của người phối ngẫu hoặc đối tác thông thường có thể được cấp tại cảng nhập cảnh (POE).

Với những chính sách trên, Chính phủ Canada đã mang đến nhiều cơ hội cho người nhập cư có cơ hội sinh sống và làm việc tại đây. Thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho các bạn thông tin cần thiết về chính sách theo diện tay nghề cũng như các điều kiện mà ứng viên cần đáp ứng.

Nguồn Canada.ca/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *