Chuyển tới nội dung

Khảo Sát Lực lượng Lao Động Mới Báo Cáo Mức Tăng Việc Làm Tại British Columbia Và Newfoundland.

  • bởi

Theo thống kê báo cáo khảo sát lực lượng lao động mới của Canada, British ColumbiaNewfoundland đã dẫn đầu các tỉnh của Canada về mức tăng việc làm trong tháng 10

Thống kê Canada cho biết, Canada đã thêm 443.000 việc làm mới trong 12 tháng kéo dài từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, dẫn đầu là nhờ đạt được công việc toàn thời gian

Cuộc khảo sát cho thấy, tổng số việc làm giảm nhẹ trong tháng 10, khi Canada giảm 1.800 việc làm ròng, nhưng tỷ lệ thất nghiệp quốc gia giữ ổn định ở mức 5,5%.

Việc giảm nhẹ các công việc ròng trong tháng 10 theo sau mức tăng việc làm lớn trong tháng 8 và tháng 9.

British Columbia và Newfoundland thông báo mức tăng việc làm

British Columbia đã dẫn đầu các tỉnh của Canada với mức tăng 15.000 công việc ròng trong tháng Mười. Thống kê Canada cho biết điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong công việc toàn thời gian cho những người từ 55 tuổi trở lên.

Tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh vẫn ổn định ở mức 4,7% – thấp nhất ở Canada.

Tỉnh bang Newfoundland và Labrador cũng đã đạt được 2.700 công việc ròng trong tháng 10, kết quả chủ yếu là làm việc bán thời gian giữa những người trong độ tuổi làm việc cốt lõi từ 24 đến 54.

Cả mức độ việc làm và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi ở hầu hết các tỉnh Canada khác trong tháng 10.

Lao động trên 55 tuổi kiếm được tiền

Việc làm giữa nam và nữ từ 55 tuổi trở lên đã tăng trong tháng 10 với tổng số 31.000 việc làm ròng. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này ở mức 4,7%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Thống kê Canada cho biết việc làm cho nhóm tuổi này đã tăng 187.000 công việc ròng trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, tương đương 4,6%.

Việc làm trong số những người đàn ông từ 25 đến 54 tuổi đã giảm 29.000 việc làm vào tháng Mười. Tuy nhiên, việc làm trong nhóm này đã tăng 94.000 việc làm ròng so với tháng 10 năm 2018.

Thống kê Canada cho biết có rất ít thay đổi về việc làm ở phụ nữ từ 24 đến 54 tuổi và không có thay đổi về việc làm cho những người trẻ tuổi từ 15 đến 24.

ĐỊNH CƯ CANADA

Việc làm tăng / giảm theo ngành

Số người làm việc trong ngành sản xuất và xây dựng đã giảm trong tháng 10, lần lượt là 23.000 và 21.000. Hầu hết các thiệt hại sản xuất đến ở Tỉnh Ontario trong khi sự suy giảm trong xây dựng đã lan rộng khắp 5 tỉnh do Ontario và Quebec dẫn đầu.

Việc làm trong ngành hành chính công đã tăng 20.000 trong tháng 10, với mức tăng được báo cáo ở British Columbia, Quebec, New Brunswick và Prince Edward Island. Việc làm trong lĩnh vực này tăng 73.000 so với tháng 10 năm 2018, tương đương 7,6%.

Việc làm cũng tăng trong tháng 10 cho những người làm việc trong ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản và cho thuê. Thống kê Canada cho biết mức tăng của 18.000 công việc ròng trong lĩnh vực này là mức tăng lần thứ hai trong ba tháng. So với tháng 10 năm 2018, số lượng công việc đã tăng 64.000.

Nguồn CICNews/Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *