Chuyển tới nội dung

Thị Trường Việc Làm Canada Trở Nên Dễ Tiếp Cận Hơn Đối Với Lao Động Nhập Cư

  • bởi

Theo báo cáo gần đây, cơ hội cho người nhập cư trở nên thành công về tài chính ở Canada đang gia tăng. Theo dữ liệu do Thống kê Canada công bố, số lượng người nhập cư có việc làm đang gia tăng ở Canada. Hơn nữa, nhiều người nhập cư đang tham gia vào thị trường việc làm Canada, ít người nhập cư thiếu việc làm và tiền lương của họ cũng tăng lên, dữ liệu cho biết.

Người mới nhập cư tham gia thị trường việc làm Canada

Những người đã sống ở Canada trong năm năm hoặc ít hơn được gọi là người mới nhập cư. Tỷ lệ tham gia của những người mới nhập cư thuộc nhóm tuổi 25-54 trong thị trường lao động Canada là 78% vào năm 2018 so với 74% vào năm 2006. Điều này cho thấy những người mới nhập cư ngày nay hòa nhập vào thị trường việc làm Canada nhanh hơn so với người tiền nhiệm của họ . Tỷ lệ việc làm mới của người nhập cư cũng đã tăng đáng kể từ 65,2% năm 2006 lên 71,3% vào năm 2018.

Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp trong số những người mới nhập cư đã giảm xuống ở mức 8,6% trong năm 2018. Đây là mức thấp đáng kể so với thời kỳ suy thoái sau năm 2008, khi tỷ lệ thất nghiệp là 14,7%. Năm 2006, tỷ lệ thất nghiệp của những người nhập cư là 11,5%.

Tỷ lệ thất nghiệp, tiền lương

Năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp của những người nhập cư ở Canada trong khoảng từ 5 đến 10 năm đã giảm xuống 5,3 phần trăm từ 7,3 phần trăm trong năm 2006. Tiền lương của lao động nhập cư cũng đang tăng lên, theo dữ liệu từ Thống kê Canada. Một báo cáo thống kê năm 2018 của Canada cho biết, những người nhập cư vào năm 2015 đã nhận được tiền lương nhập cảnh cao nhất so với bất kỳ đoàn hệ nào được thừa nhận kể từ năm 1981. So với trước đây, trong năm 2017 tiền lương của người nhập cư có bằng đại học cũng tăng 3,5% trong năm 2017.

Yếu tố thuận lợi cho người nhập cư

Những thay đổi tích cực cho người lao động nhập cư ở thị trường việc làm Canada chủ yếu được quy cho các yếu tố sau. Đầu tiên là nhu cầu ngày càng tăng đối với người lao động trong thị trường lao động Canada. Với ngày càng nhiều người bùng nổ trẻ em sắp đến tuổi nghỉ hưu, các nhà tuyển dụng Canada ngày càng phụ thuộc vào người lao động nhập cư để thay thế nhóm này. Theo một nghiên cứu của Hội đồng Canada, 9,2 triệu người bùng nổ trẻ em sẽ nghỉ hưu trong thập kỷ tới. Nó có nghĩa là các nhà tuyển dụng Canada sẽ phải dựa vào người nhập cư nhiều hơn.

Yếu tố thứ hai là những cải cách được đưa ra trong chính sách nhập cư của Canada, bao gồm cải cách chính sách lựa chọn và tăng cường hỗ trợ từ phía chính phủ cho những người mới đến định cư và hội nhập.

Một yếu tố chính khác đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sử dụng lao động của người nhập cư là việc giới thiệu các hệ thống Expression of Interest. Các hệ thống này, bao gồm Chương trình Express Entry và Đề cử Tỉnh, được thiết kế để chọn người nhập cư trên cơ sở khả năng định cư thành công và hòa nhập tốt với xã hội Canada.

Hơn nữa, nhiều lao động tạm thời hiện đang trở thành thường trú nhân tại Canada. Một nghiên cứu của Statistics Canada đã phát hiện ra rằng những người nhập cư có kinh nghiệm làm việc hoặc học vấn cao trước đây ở Canada có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn so với những người không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó ở Canada.

Nguồn CicNews/Oct 2019. Canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *