5dc4cf9056bd5

11 Cộng Đồng Ở Canada Có Tên Trong Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Nông Thôn Và Miền Bắc Dưới Sự Chỉ Định Của Ircc

Chính phủ Canada đã thông báo tên cho 11 cộng đồng Canada đã được chọn tham gia thí điểm nhập cư nông thôn và miền Bắc mới. 

Thí điểm được đề xuất để giúp các vùng sâu xa nhỏ hơn và cộng đồng nông thôn thu hút lao động nước ngoài ở nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau và cung cấp cho họ nơi thường trú.

Lực lượng lao động tại các cộng đồng nông thôn của Canada có hơn bốn triệu người Canada và chiếm gần 30% GDP quốc gia, theo số liệu do Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cung cấp.

Mục tiêu của thí điểm là giúp các cộng đồng này chống lại tình trạng thiếu thị trường lao động do tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ nghỉ hưu tăng và sự di cư của thanh niên đến các khu vực đông dân hơn ở Canada.

11 cộng đồng được đặt tên vào ngày 14 tháng 6 được đặt tại Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta và British Columbia.

Ontario

 • Vịnh Thunder
 • Sault Ste. Marie
 • Sudbury
 • Timmin
 • Vịnh North

Manitoba

 • Gretna-Rhineland-Altona-Plum Coulee
 • Brandon

Saskatchewan

 • Moose Jaw

Alberta

 • Claresholm

British Columbia

 • West Kootenay
 • Vernon

IRCC cho biết 11 cộng đồng đã được lựa chọn dựa trên nhu cầu kinh tế của họ và sự hiện diện của các nguồn lực và đối tác cộng đồng để quản lý thí điểm, và sẽ đóng vai trò lập bảng kế hoạch chi tiết cho nhưng khu vực còn lại của đất nước.

Mỗi cộng đồng sẽ làm việc với một tổ chức phát triển kinh tế địa phương để tuyển dụng và đánh giá các ứng cử viên nhập cư dựa trên nhu cầu kinh tế địa phương và cơ hội việc làm và chứng thực các ứng cử viên được chọn cho thường trú.

Các cộng đồng được chọn có thể ở vị trí để bắt đầu xác định các ứng cử viên nhập cư sớm nhất là vào mùa thu này và những người được chọn dự kiến ​​sẽ bắt đầu đến Canada 2020.

IRCC cho biết các tiêu chí liên bang nêu rõ ai sẽ đủ điều kiện nộp đơn vào thí điểm sẽ được cung cấp vào cuối năm 2010.

 

Nguồn:CIC New/2019/Oct/ Canada.vn biên dịch

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *