ĐỊNH CƯ CANADA

Cơ Hội Và Thách Thức Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Hiệp định toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 11, sẽ cung cấp cho Việt Nam nhiều cơ hội để mở rộng mạng lưới thương mại và thu hút thêm đầu tư. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có thể làm gì để vượt qua những thách thức và nắm bắt cơ hội từ thỏa thuận này?

Việt Nam nắm bắt vận may từ CPTPP ….

Việt Nam sẽ có thể hưởng lợi từ việc tăng xuất khẩu sang các thị trường CPTPP nhờ giảm thuế, đặc biệt là những nước không có FTA như Canada, Mexico và Peru, và đặc biệt là hàng hóa mà Việt Nam có lợi thế so sánh như dệt may, giày dép, điện tử và nông sản.

Đặc biệt, Việt Nam được dự đoán là nước hưởng lợi lớn nhất, với mức tăng trưởng dự kiến trong ngoại thương và đầu tư lần lượt là 30,1% và 14,4% vào năm 2030. Việt Nam có thể hội nhập hơn nữa vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

Cụ thể, theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ngay cả theo giả định bảo thủ của Hồi giáo, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới 2018 đã ước tính rằng CPTPP sẽ tăng GDP của Việt Nam lên 1,1 phần trăm vào năm 2030. Giả sử nếu năng suất tăng chậm thì mức tăng GDP ước tính sẽ lên tới 3,5% từ CPTPP. Đồng thời, ngành xuất khẩu ngày càng tăng sang thị trường CPTPP có thể tạo ra khoảng 20.000-26.000 việc làm trung bình mỗi năm cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất như dệt may, nhờ đó giúp giảm gần 1 triệu số người thất nghiệp vào năm 2030.

Ngoài ra, các cam kết về dịch vụ và đầu tư sắp xếp có thể giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư và thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các nước trong và ngoài CPTPP, từ đó cải thiện khả năng sản xuất của toàn bộ nền kinh tế. Hơn nữa, việc Việt Nam tham gia CPTPP có thể thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước, đặc biệt là về thể chế kinh tế và cải cách doanh nghiệp nhà nước (SOEs) trong khi tạo ra một lĩnh vực cân bằng hơn cho khu vực tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Mối quan ngại của Việt Nam.

Bên canh những cơ hội mở rộng thương mại, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức đáng chú ý khi gia nhập vào CPTPP. Cơ cấu sản xuất công nghiệp của Việt Nam không phù hợp với quy định của CPTPP, đặc biệt liên quan đến quy tắc xuất xứ. Do quy mô nhỏ của các ngành công nghiệp trong nước và thiếu các ngành công nghiệp mạnh, Việt Nam phải nhập khẩu hầu hết các đầu vào trung gian. Điều này khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về nội dung trong nước theo CPTPP.

Việt Nam cũng phải sửa đổi nhiều quy định hiện hành về thương mại, hải quan, sở hữu trí tuệ và lao động để phù hợp với CPTPP cũng như thu hẹp bất kỳ khoảng cách hiện có giữa CPTPP và các hiệp định song phương và đa phương khác mà Việt Nam đang tham gia, như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với thách thức về thu ngân sách nhà nước vì việc giảm và xóa bỏ thuế nhập khẩu theo các thỏa thuận sẽ dẫn đến giảm thu ngân sách nhà nước.

Những thách thức khác bao gồm phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng của xuất khẩu và đầu tư từ các thành viên CPTPP khác, thúc đẩy sự tham gia của các khu vực tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các hoạt động kinh tế của đất nước, và tiến hành cải cách toàn diện các doanh nghiệp nhà nước.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiều vai trò kinh tế và xã hội quan trọng như tạo việc làm và thúc đẩy sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, theo CPTPP, các vai trò này sẽ bị hạn chế đáng kể bởi các quy định mới sẽ hạn chế các doanh nghiệp nhà nước có được tài chính hoặc chế độ ưu đãi từ chính phủ Việt Nam. Hơn nữa, tất cả các doanh nghiệp nhà nước ở các quốc gia thành viên CPTPP phải đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động và cung cấp thông tin. Với nhu cầu bổ sung để thúc đẩy cạnh tranh công bằng giữa các công ty nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước theo CPTPP, các doanh nghiệp nhà nước bị hạn chế trong việc dành ưu đãi cho các doanh nghiệp địa phương. Những điều kiện này gây áp lực mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp nhà nước để thực hiện các cải cách quan trọng, đặc biệt là trong cách họ điều hành, quản lý và đánh giá.

Việc Việt Nam gia nhập CPTPP đã tạo động lực cho các quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng chậm hoặc các quốc gia có khu vực nhà nước chiếm ưu thế. Trong khi chính phủ một phần của hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao cũng như đóng vai trò trong việc đưa ra quy tắc. Với một thị trường mới nổi và vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam cung cấp cho các thành viên CPTPP khác cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu và kinh doanh, từ đó đồng thời mở rộng sự hiện diện của họ trong khu vực, nhưng  cần nỗ lực phối hợp nhiều hơn để cải thiện các quy định và thể chế trong nước cũng như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn: Iseas.edu.sg/2019 Oct canada.vn biên dịch

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *