Chuyển tới nội dung

Quebec Đã Mời 169 Ứng Viên Lao Động Lành Nghề Trong Lễ Rút Thăm Arrima Mới Nhất

  • bởi

Quebec đã công bố thông tin chi tiết về lễ rút thăm Arrima mới nhất được tổ chức vào ngày 25 tháng 9. Trong lần rút thăm, Quebec đã phát hành 169 Lời mời nộp đơn xin Chứng nhận tuyển chọn Quebec (CSQ) cho các ứng cử viên Chương trình Lao động có tay nghề Quebec (QSWP)

Theo Bộ Di trú Quebec, tất cả các ứng cử viên được mời đều nằm trong số những ứng cử viên QSWP có đơn đăng ký ban đầu đã bị hủy bỏ khi Quebec đưa ra một số cải cách đối với Đạo luật Di trú vào ngày 16 tháng 6 năm 2019. Hơn nữa, tất cả các ứng cử viên đều được miễn giới hạn tại chỗ khi lần đầu tiên họ nộp đơn vào QSWP hoặc đang cư trú tại Quebec theo giấy phép học tập hoặc làm việc vào ngày 16 tháng 6 năm 2019. Các ứng cử viên được mời cũng đã đăng ký Biểu thức quan tâm của họ tại Arrima, cổng thông tin đăng ký trực tuyến của Quebec. Với lần rút thăm gần đây nhất, tổng số lời mời do Quebec đưa ra cho các ứng cử viên QSWP thông qua Arrima kể từ ngày 4 tháng 7 đã chạm mốc 1595.

Quebec đã giới thiệu hệ thống Arrima vào năm 2018 với mục đích hợp lý hóa việc lựa chọn các ứng cử viên cho QSWP. Đây là hệ thống Expression of Interest quản lý các ứng cử viên cho chứng chỉ Quebec mà họ có thể đăng ký thường trú tại Canada. Chính phủ Quebec chọn ứng viên dựa trên điểm số hoặc các yếu tố như nhu cầu lao động của các khu vực khác nhau trong tỉnh. Để đủ điều kiện, thí sinh phải đạt ít nhất 50 điểm dựa trên hệ thống điểm nếu còn độc thân. Nếu người nộp đơn có người phối ngẫu hoặc đối tác pháp luật chung, họ phải đạt ít nhất 59 điểm.

Các ứng cử viên được chọn có thể nộp đơn xin CSQ mà họ có thể nộp đơn xin thường trú tại Canada cho Bộ Di trú Liên bang để xác minh khả năng chấp nhận y tế và hình sự của ứng viên.

Arrima là gì?

Arrima được giới thiệu vào năm 2018 để quản lý ngân hàng của các ứng cử viên cho QSWP sau khi chương trình được chuyển từ phương pháp tiếp cận đơn đăng kí dựa trên văn bản đến trước được phục vụ trước (EOI).

Hệ thống EOI của Quebec quản lý ngân hàng của các ứng cử viên cho Chứng nhận tuyển chọn Quebec (Certificat de sélection du Québec, hoặc CSQ) được yêu cầu để đăng ký thường trú tại tỉnh thông qua QSWP.

 

Các ứng viên thể hiện sự quan tâm của họ bằng cách tạo một hồ sơ trong Arrima, sau đó được đặt trong nhóm ứng viên và được xếp hạng dựa trên điểm số hoặc tiêu chí khác.

Bộ Di trú Quebec đưa ra lời mời đăng ký CSQ dựa trên điểm số của ứng viên hoặc các yếu tố khác như nhu cầu lao động ở các khu vực xa xôi của tỉnh.

Các ứng cử viên nhận được CSQ có thể nộp đơn xin thường trú với Bộ di trú liên bang của Canada, nơi xác minh sự chấp nhận của y tế và hình sự.

Nguồn CicNews/Oct 2019 canada.vn biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *