đinh cư canada

Tỉnh Quebec Khôi Phục Các Tiêu Chí Cho Chương Trình Trải Nghiệm Quebec Trước Ngày 1 Tháng 11

Bộ di trú Tỉnh Quebec đã tuyên bố khôi phục các yêu cầu trước ngày 1 tháng 11 cho Chương trình Trải nghiệm Quebec (PEQ).

Các kinh nghiệm Chương trình Quebec (Chương trình de l’kinh nghiệm québécoise, hoặc PEQ) là một chương trình nhập cư nhanh chóng cho phép sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện quốc tế của trường học Tỉnh Quebec và lao động nước ngoài tạm thời sống và làm việc trên địa bàn tỉnh để đăng kí thường trú.

Các tiêu chí mới được giới thiệu vào ngày 1 tháng 11 đã bị lên án là không công bằng đối với những người nộp đơn đang sống ở Tỉnh Quebec, buộc Bộ trưởng Di trú của tỉnh Quebec- Ông Simon Jolin-Barrette phải khôi phục các yêu cầu trước đó.

Ông Simon Jolin-Barrette công bố “Kể từ ngày 14 tháng 11, các ứng viên nộp đơn vào PEQ sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí tồn tại trước khi thay đổi vào ngày 1 tháng 11”

Jolin-Barrette đã đình chỉ các thay đổi sau sự phản đối từ các bên liên quan, bao gồm cả các ứng cử viên và những nhà tuyển dụng.

Những thay đổi vào ngày 1 tháng 11 đã giới thiệu các lĩnh vực trong danh sách đào tạo cho chương trình  sau đại học của PEQ và danh sách các mã Phân loại nghề nghiệp quốc gia được nhắm mục tiêu cho chương trình lao động tạm thời.

Jolin-Barrette cho biết ông sẽ tham khảo ý kiến các bên liên quan trước khi sửa đổi cả hai lĩnh vực đào tạo và danh sách mã NOC được nhắm mục tiêu.

Khôi phục các yêu cầu ban đầu có nghĩa là người có bằng cấp có từ 900 đến 1.799 giờ đào tạo không còn đủ điều kiện.

Những ứng viên có từ 900 đến 1.799 giờ đào tạo đã nộp đơn từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí tồn tại vào thời điểm đó.

đinh cư canada

Tất cả các ứng cử viên khác đã nộp đơn sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí trước ngày 1 tháng 11.

Khi tuyên bố đình chỉ các thay đổi trên Facebook, Jolin-Barrette đã viết:” Trong vài ngày qua, các bên liên quan về kinh tế và giáo dục đã đặt ra câu hỏi về danh sách các lĩnh vực đào tạo và việc làm bị thiếu hụt.”

Để đảm bảo tất cả các bên liên quan, Chính phủ Tỉnh Quebec tuyên bố tạm thời sửa đổi Chương trình Trải nghiệm Quebec (PEQ).

Danh sách các lĩnh vực đào tạo và việc làm theo yêu cầu trong tình trạng thâm hụt sẽ được điều chỉnh cùng với các tác nhân có liên quan.

PEQ là con đường nhanh chóng đến Chứng nhận tuyển chọn Quebec dành cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế và lao động lành nghề đã dành thời gian cần thiết trong tỉnh.

Trước những thay đổi của Chính quyền thuộc Đảng Coalition Avenir Quebéc, tất cả các bằng cấp đều khiến các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia chương trình tốt nghiệp quốc tế PEQ. Theo các thay đổi, danh sách được giới hạn ở 65 bằng cử nhân, 24 thạc sĩ, 7 tiến sĩ cũng như 59 bằng tốt nghiệp đại học.

Các quy tắc mới cũng chứng kiến ​​một danh sách các công việc theo yêu cầu cụ thể đối với diện lao động nước ngoài nước ngoài tạm thời của PEQ.

Jolin-Barrette đã quay lại một mức độ nhất định bằng việc tuyên bố những người đã ở trong tỉnh sẽ không phải thay đổi tiêu chí.

Nguồn Immigration/Canada.vn biên dịch

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *