Chuyển tới nội dung

Nhập Cư Canada Diện Tài Trợ Gia Đình

 • bởi
ĐỊNH CƯ CANADA

Nếu bạn là công dân / thường trú nhân Canada và bạn có một thành viên gia đình muốn nhập cư vào Canada, bạn có cơ hội để tài trợ cho họ. Bạn có thể làm điều này thông qua Chương trình tài trợ gia đình Canada.

Điều đó có nghĩa là, bạn có thể trở thành nhà tài trợ của họ và làm đơn đăng kí nhập cư của họ dễ dàng hơn

Cả nhà tài trợ và thành viên gia đình của họ sống ở nước ngoài phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bảo trợ gia đình của Canada.

Bạn có thể tài trợ cho ai?

Bạn có thể tài trợ một:

 • Người phối ngẫu, đối tác luật chung hoặc con của mình
 • Cha mẹ hoặc ông bà
 • Người thân khác (chỉ khi bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định)

ĐỊNH CƯ CANADA

Làm thế nào để bạn trở thành một nhà tài trợ cho các thành viên gia đình?

Bạn đủ điều kiện để trở thành nhà tài trợ ở Canada nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn là một người trưởng thành.
 • Bạn có quốc tịch Canada hoặc Thường trú nhân.
  • Bạn phải chứng minh bạn có kế hoạch tiếp tục sống ở Canada sau khi những người bạn bảo trợ trở thành cư dân.
 • Bạn được đăng ký tại Canada với tư cách là người Ấn Độ theo Đạo luật Ấn Độ Canada.
 • Bạn có đủ thu nhập tài chính để cung cấp cho những người bạn đang tài trợ.
 • Bạn không nhận được trợ giúp xã hội (trừ khuyết tật).
 • Bạn không ở trong tù hoặc đang sám hối.
 • Bạn không có tiền sử phạm tội.
 • Bạn không có khoản vay nhập cư chưa thanh toán, trái phiếu hiệu suất hoặc khoản thanh toán hỗ trợ gia đình bắt buộc (cấp dưỡng con cái, tiền cấp dưỡng) *
 • Bạn chưa tuyên bố phá sản. *
 • Bạn không có Lệnh Loại bỏ.
 • Đối với người phối ngẫu, đối tác hoặc con:
  • Bạn không thể được tài trợ bởi một người phối ngẫu / đối tác khác trong năm năm qua.
  • Bạn không thể có nghĩa vụ tài chính còn lại với người phối ngẫu / đối tác mà bạn đã tài trợ trong quá khứ.

* Không áp dụng nếu bạn sống ở Tỉnh Quebec.

Bảo trợ gia đình đến Canada cho vợ / chồng hoặc con

Bạn được phép tài trợ cho:

Người phối ngẫu

Bạn có thể tài trợ cho người phối ngẫu (vợ / chồng) nếu:

 • Hai bạn kết hôn hợp pháp
 • Cả hai đều trên 18 tuổi

Đối tác pháp luật

Bạn có thể tài trợ cho đối tác luật chung của mình nếu:

 • Họ 18 tuổi trở lên
 • Bạn đang trong một mối quan hệ vợ chồng
 • Bạn đã sống với nhau tối thiểu 12 tháng liên tục
  • Nếu bạn sống xa nhau trong một khoảng thời gian thì thời gian khá ngắn và tạm thời
 • Bạn có thể đưa ra bằng chứng về mối quan hệ pháp luật chung của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách:
  • Chứng minh bạn có tài sản chung
  • Cho thấy bạn chia sẻ hợp đồng thuê hoặc cho thuê
  • Hiển thị thanh toán hóa đơn tiện ích với nhau
  • Hiển thị địa chỉ giống nhau trên các tài liệu quan trọng (bằng lái xe, chính sách bảo hiểm)

ĐỊNH CƯ CANADA

Đối tác hôn nhân

Bạn có thể tài trợ cho đối tác vợ chồng của bạn nếu:

 • Họ trên 18 tuổi.
 • Họ sống bên ngoài Canada.
 • Bạn đã có một mối quan hệ tối thiểu là 1 năm.
 • Bạn không thể sống cùng nhau hoặc kết hôn tại quốc gia cư trú của đối tác của bạn vì những lý do hợp pháp và nhập cư sau đây:
  • Đối tác của bạn đã kết hôn và không thể ly hôn vì đất nước của họ không cho phép điều đó.
  • Họ sống ở một đất nước không chấp nhận xu hướng tính dục của bạn. Ví dụ: bạn đang ở trong một mối quan hệ đồng giới và các mối quan hệ đồng tính là bất hợp pháp tại quốc gia cư trú của đối tác của bạn.
  • Bạn có thể bị truy tố vì mối quan hệ của bạn. Ví dụ, nếu bạn thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau và có thể phải đối mặt với các hậu quả xã hội hoặc pháp lý khi có mối quan hệ.

Trẻ em phụ thuộc

Bạn có thể tài trợ cho con của bạn hoặc con của người phối ngẫu / đối tác. Một đứa trẻ được coi là phụ thuộc nếu:

 • Họ dưới 22 tuổi.
 • Họ không kết hôn hoặc có một đối tác pháp luật chung.
 • Nếu họ từ 22 tuổi trở lên, họ vẫn có thể được coi là phụ thuộc nếu:
  • Họ có một tình trạng tinh thần hoặc thể chất không ổn định và họ không thể tự hỗ trợ cho bản thân
  • Họ đã phụ thuộc tài chính vào bạn trước 22 tuổi.

Ghi nhớ:

Nếu bạn là công dân Canada (khi sinh hoặc nhập tịch), khi con bạn được sinh ra, con bạn cũng là công dân Canada. Bạn không cần phải xin giấy phép cư trú cho họ.

Nếu bạn chỉ tài trợ cho con của bạn (không phải là vợ / chồng / bạn đời), bạn sẽ phải chứng minh rằng cha mẹ kia cũng đồng ý cho đứa trẻ nhập cư. Trong trường hợp này, đứa trẻ là người nộp đơn chính .

Nếu bạn đang tài trợ cho cả người phối ngẫu / đối tác và con của họ (hoặc người bạn đã có với nhau), thì người phối ngẫu / đối tác là người nộp đơn chính. Đứa trẻ là người phụ thuộc trong trường hợp này.

Nếu con bạn có một đứa con của riêng mình, bạn phải đưa chúng làm người phụ thuộc trong đơn đăng kí

Bảo trợ gia đình đến Canada cho cha mẹ / ông bà

Với chương trình đăng kí này, bạn có thể tài trợ:

 • Cha mẹ của bạn (ruột thịt hoặc nhận con nuôi)
 • Ông bà của bạn (ruột thịt hoặc nhận con nuôi)
 • Nếu đã ly hôn: Bạn có thể tài trợ cho vợ / chồng của bạn, đối tác luật pháp hoặc đối tác vợ chồng.
 • Nếu họ có con: Bạn chỉ có thể tài trợ cho con nếu họ phụ thuộc.
 • Bạn có thể tài trợ cho nhiều hơn một cặp vợ chồng / người phụ thuộc của họ) nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về thu nhập cho tất cả họ.

Sự quan tâm đến hình thức tài trợ

Để tài trợ cho cha mẹ hoặc ông bà của bạn đến Canada, bạn cần gửi thư Bày tỏ sự quan tâm đến hình thức tài trợ. Bạn chỉ có thể làm điều này trong một thời gian giới hạn vào đầu năm và IRCC chỉ đánh giá 27.000 lần gửi đầu tiên. Để tìm hiểu xem bạn có thể gửi biểu mẫu hay không, liên hệ chúng tôi để xem biểu mẫu có sẵn không.

Hình thức quan tâm đến nhà tài trợ chỉ phục vụ để thông báo cho IRCC biết bạn quan tâm đến việc tài trợ cho cha mẹ / ông bà của bạn. Nếu bạn có thể gửi biểu mẫu, IRCC sau đó có thể mời bạn đăng ký tài trợ qua email.

ĐỊNH CƯ CANADA

ĐỊNH CƯ CANADA

Bảo trợ gia đình đến Canada cho người thân khác

Khác với người phối ngẫu / đối tác hoặc cha mẹ / ông bà, bạn cũng có thể tài trợ cho những người thân khác. Bao gồm:

Một anh trai mồ côi, em gái, cháu trai, cháu gái hoặc họ hàng khác

Nếu bạn muốn tài trợ cho một đứa trẻ mồ côi, em gái, cháu trai, cháu gái hoặc cháu, họ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Họ phải dưới 18 tuổi.
 • Họ phải liên quan đến bạn với hình thức ruột thịt hoặc nhận con nuôi.
 • Cả hai cha mẹ của đứa trẻ đã qua đời. Nó không được tính nếu:
  • Một phụ huynh vẫn còn sống
  • Bố mẹ mất tích
  • Bố mẹ đã bỏ rơi con.
  • Một hoặc cả hai cha mẹ còn sống nhưng một người khác đang chăm sóc đứa trẻ
  • Cha mẹ đang ở tù hoặc bị giam giữ
 • Họ phải độc thân.

Họ hàng khác

Để tài trợ cho người thân khác có liên quan đến bạn bằng ruột thịt hoặc nhận con nuôi (họ có thể ở mọi lứa tuổi), bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Bạn không có người thân còn sống khác mà bạn có thể tài trợ thay thế. Điều này có nghĩa là bạn không có vợ / chồng / con, cha mẹ / ông bà, hoặc em trai mồ côi, chị, cháu gái hoặc cháu trai
 • Bạn không có bất kỳ người thân nào (vợ / chồng / bạn đời, con, cha mẹ / ông bà, em trai mồ côi, chị, cháu họ hàng, hoặc dì / chú) đó là:
  • Một công dân Canada
  • Thường trú nhân
  • Ấn Độ đã đăng ký theo Đạo luật Ấn Độ

Làm thế nào để đăng ký tài trợ gia đình đến Canada?

Nếu bạn đang tài trợ cho cha mẹ / ông bà , trước tiên bạn phải gửi tiền chi phí cho mẫu tài trợ và được mời đăng ký. Sau đó, bạn có thể nộp đơn như bình thường trong vòng 60 ngày.

Nếu bạn đang nộp đơn xin tài trợ gia đình Canada cho bất kỳ người thân nào khác, bạn không cần phải gửi tiền cho mẫu tài trợ.

Đơn xin tài trợ thông thường cho gia đình đến Canada được chia thành hai phần.

 1. Bạn (người tài trợ) phải nộp đơn xin tài trợ gia đình cho người thân của bạn
 2. Người thân của bạn phải nộp đơn xin thường trú tại Canada

Bạn phải gửi cả hai đơn này cùng một lúc. Bạn cũng phải trả bất kỳ khoản phí bắt buộc nào, chẳng hạn như phí đăng ký và phí thông tin sinh trắc học.

Bạn đang có mong muốn đưa gia đình sang Canada nhưng chưa biết cần chuẩn bị những gì, bài viết trên đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về những điều kiện tài trợ gia đình định cư Canada. Chúng tôi hy vọng sẽ giải đáp phần nào thắc mắc và khó khăn của bạn về chương trình để bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc đoàn tụ cùng gia đình tại Canada.

Nguồn Visaguide/Canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *