ĐỊNH CƯ CANADA

Thí Điểm Công Nghệ British Columbia Mới Phát Hành 62 Lời Mời Cho Các Ứng Cử Viên Nhập Cảnh Kỹ Năng Và Express Entry

Trong lễ rút thăm tổ chức ngày 22 tháng 10, British Columbia  đã đưa ra lời mời thí điểm công nghệ mới cho ứng cử viên nhập cư Express Entry BC và nhập cư kỹ năng.

Tổng cộng có 62 lời mời đã được phát hành cho các ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ tại một trong 29 nghề nghiệp đủ điều kiện của Thí điểm công nghệ.

Chương trình thí điểm công nghệ của British Columbia sẽ tiếp tục cho đến tháng 6 năm 2020.

Được giới thiệu bởi Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) vào năm 2017, Thí điểm công nghệ cung cấp một lộ trình nhanh chóng đến thường trú nhân Canada cho nhân tài quốc tế với lời mời làm việc trong một trong 29 nghề nghiệp công nghệ đủ điều kiện của thí điểm

Lời mời làm việc phải có thời hạn ít nhất một năm và có ít nhất 120 ngày còn lại tại thời điểm nộp đơn.

Các ứng viên đủ điều kiện trong các hạng mục lao động lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế của danh mục BC Nhập cảnh và Nhập cảnh Kỹ năng của BC PNP được phát thư mời để đăng ký rút thăm hàng tuần.

Các ứng cử viên Express Entry đăng ký và nhận đề cử cấp tỉnh từ British Columbia sẽ nhận thêm 600 điểm so với điểm xếp hạng của họ và được ưu tiên cho lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

BC PNP cho biết họ sẽ mở rộng thí điểm và cung cấp cho các nhà tuyển dụng công nghệ BC khả năng tiếp tục tuyển dụng và giữ chân nhân tài quốc tế.

Sáng kiến ​​này lần đầu tiên được đưa ra bởi vì nhu cầu về nhân tài trong lĩnh vực công nghệ của BC đang tăng nhanh hơn nguồn cung. Bằng cách tạo ra một con đường độc đáo cho các lao động CNTT và công nghệ lành nghề, BC có thể đáp ứng nhu cầu về tài năng công nghệ.

Các chức năng thí điểm kết hợp với các loại BC PNP hiện có. Do đó, các ứng viên đủ điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí của một trong các loại Nhập cảnh Kỹ năng hoặc Nhập cảnh Nhanh của BC, được quản lý theo Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS) .

Theo SIRS, các ứng viên đủ điều kiện có thể đăng ký và nhận điểm xếp hạng hàng tuần, tùy thuộc vào khả năng xử lý, BC PNP sẽ tiến hành rút thăm công nghệ để mời những người đăng ký ngành công nghệ có điểm số cao nhất nộp đơn xin giấy chứng nhận đề cử cấp tỉnh. Các ứng cử viên được mời có tối đa 30 ngày kể từ ngày mời để nộp đơn trực tuyến hoàn chỉnh, được xử lý trên cơ sở ưu tiên. Nếu được chấp thuận đề cử cấp tỉnh, đơn xin thường trú có thể được nộp cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Các cá nhân đã được đề cử và đáp ứng các điều kiện đề cử của họ sẽ nhận được thư hỗ trợ giấy phép lao động cho phép họ có được hoặc gia hạn giấy phép làm việc hiện tại, đảm bảo rằng họ có thể làm việc trong suốt quá trình nộp đơn xin thường trú.

Các tính năng của chương trình Thí điểm công nghệ Bitish Columbia:

  • Dịch vụ trợ giúp đặc biệt

Nhà tuyển dụng công nghệ có quyền truy cập vào thông tin nhập cư có liên quan.

  • Lời mời hàng tuần cho người đăng ký công nghệ để áp dụng

Nhà tuyển dụng công nghệ có quyền truy cập kịp thời vào các cá nhân đủ điều kiện trong 29 ngành công nghệ đủ điều kiện.

  • Ưu tiên xử lý

Nhóm công nghệ BC PNP chuyên dụng và phân công ứng dụng công nghệ trong ngày làm việc tiếp theo trong 29 ngành nghề. BCP BC cho biết hầu hết các ứng dụng được xử lý trong vòng hai đến ba tháng.

  • Tập trung tiếp cận và tham gia

Các phiên và sự kiện BC PNP được thiết kế riêng cho lĩnh vực công nghệ, bao gồm hỗ trợ nhà tuyển dụng cá nhân

Kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2018, các lời mời làm việc theo Thí điểm công nghệ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • lời mời làm việc phải dành cho một công việc duy nhất ở một trong 29 nghề được liệt kê
  • lời mời làm việc phải có thời hạn ít nhất một năm (365 ngày)
  • phải có ít nhất 120 ngày lịch còn lại trong lời mời làm việc tại thời điểm nộp đơn.

Các cá nhân có nghề nghiệp không được liệt kê ở trên vẫn có thể nhập cư vào Canada thông qua BC PNP theo một trong nhiều danh mục được quản lý theo chương trình đó.

Nguồn Canada.vn Biên dịch